PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA KOTA MARUDU 2019.

Steeltip tournament in November. The PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA KOTA MARUDU 2019 from 29th to 30th November, 2019 at TERINGAI BEACH CAFE & LODGE, KOTA MARUDU.

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA KOTA MARUDU 2019

ANJURAN
TERINGAI BEACH CAFE & LODGE KOTA MARUDU

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Ent fee: RM180

TARIKH: 29-30/11/2019 (JUMAAT / SABTU)
VENU: TERINGAI BEACH CAFE & LODGE

CHAMPION RM:2500 + MEDAL
RUNNER UP: RM 1000 + MEDAL
JOINT 3&4 RM: 500 + MEDAL
JOINT 5&8 RM: 200 + MEDAL

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Please contact
1. Pn.Julita Dalinsi
0195894668
2. Makong
0109439326

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

🔊INFO kpda semua dartes yg joint tournament ini, Sekiranya penyertaan melebihi 48 team maka hadiah untuk second chance akan di buka. Ayu kita kasi ramai ini tournament sambil santai d pantai🔊

OMG DARTS CAFE DOUBLE  36.99 CHALLENGER CUP.

Softip tournament happening this weekend. The OMG DARTS CAFE DOUBLE 36.99 CHALLENGER CUP.

🌟 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 🌟
🎯OMG DARTS CAFE 🎯
👥 DOUBLE 36.99 👥
🏆CHALLENGER CUP 🏆
🌟 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 🌟

⭕Taman Suria
Fully Air-Cond
12 Phoenixdart
Machine

⭕Tournament Date :
27th & 28th July 2019

⭕Reg & Draw Date
26th July 9:00pm

⭕Round Robin
27th July 8:30pm
Game On.

⭕Knock Out – Final
28th July 6:00pm
Game On.

⭕This Is 2 Day Double
Tournament.

⭕ Max Rt – 36.99
Follow The Highest
General Rt Or PDS Rt.

⭕Burst RT +0.3 &
Auto Official
Handicaps .

⭕ *After RR Refresh RT *
*KO- Final No Refresh*
*RT*

⭕Minimum 24 Team to
game on.

⭕Reg Fee RM250.00

*Game Format:*

⭕Round Robin 3 leg
701-Cri-701
(Double in/master out)

⭕Knock Out 3 leg
701-Cri-Cho
(Double in/master out)

⭕Top 8 Count Up
5th-8th

⭕Joint 3rd Count Up
3rd & 4th
⭕Semi Final & Final 5leg
701-Cri-Cri-701-Cho
(Double in/master out)

⭕ *IMPORTANT*
*Organizers has the right to not accept any suspected fraud rating participants*

💰Prize💰

🥇 Champion 🥇
RM 5,000.00
Trophy+Medal+Mockcek
CHALLENGER CUP

🥈 1st runner 🥈
RM2,000.00
Medal + Mockcek

🥉 Joint 3rd 🥉
RM1,000.00
Medal + Mockcek

🏅Joint 5th🏅
RM250.00 + Medal

🎖Joint 9th🎖
Medal

For more information pls call :
016-8339970 (ALHENRZ)
016-8280383 (SAMSON)

❗ *IF GAMEN ON PARTICIPANTS LESS THAN 32 TEAM , CASHV PRIZE WILL BE DEDUCTCTED 30%.*

❗ *IF OVER 48 TEAM CASH PRIZE WILL BE INCREASE*

The PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA KENINGAU 2019 ANJURAN PBS N34 LIAWAN KENINGAU.

Steeltip tournament coming up in Keningau! The PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA KENINGAU 2019 ANJURAN
PBS N34 LIAWAN KENINGAU. One day only on 3rd August, 2019 at D’Mangga Dart Cafe. RM1,500 for the Champion!

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA KENINGAU 2019

ANJURAN
PBS N34 LIAWAN
KENINGAU

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Ent fee: RM120

Untuk Team junior 18 tahun kebawah Dan Mix Double RM80 shj

TARIKH: 03/08/2019 (SABTU)
TIME:11am
VENU: DMANGGA DART CAFE (one plaza)

CHAMPION RM:1500 + TROFY
RUNNER UP: RM750 + TROPY
JOINT 3&4 RM:350 + TROPY
JOINT 5&8 RM150 + TROPY
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

1.180 RM50+TROPY(terbyk)
2. chez Bull RM50 + TROPY((terbyk)
3.JACKPOT 170 RM100+TROPY
4.171 RM50 + TROPY(terbyk)
.highest chek 120 keatas RM50 + TROPY
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Please contact
CR @ UKIL 0168818525

NELDY@VINCE 0128414929

NONG 01131423959
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

🔊INFO kpda semua dartes yg joint ini tournament pasti kan kehadiran anda semua tepat pada masa yg d tetapkan jam 11am on game sbb game tersebut di anjur kan hanya se hari sahaja,,, jam 9am kami di pihak penganjur akan buat cabutan undi,,,awal start awal selesai.

SSS 2ND ANNIVERSARY at Sᴜᴘᴇʀ Dᴀʀᴛs Iɴᴄ Dᴏᴜʙʟᴇ Mᴇᴅʟʏ Rᴀᴛɪɴɢ 24 AB Fʟɪɢʜᴛ

Softip tournament coming up in August! The SSS 2ND ANNIVERSARY at Sᴜᴘᴇʀ Dᴀʀᴛs Iɴᴄ Dᴏᴜʙʟᴇ Mᴇᴅʟʏ Rᴀᴛɪɴɢ 24 AB Fʟɪɢʜᴛ. Happening at Super Darts Inc, Damai. Max rating 24. From 14th to 15th August (just ahead on The Borneo Dart Festival).

🎯SSS 2ND ANNIVERSARY 🎯
VENUE AT *SᴜᴘᴇʀDᴀʀᴛsIɴᴄ*

👭* Dᴏᴜʙʟᴇ Mᴇᴅʟʏ *👬
*Rᴀᴛɪɴɢ 24 AB Fʟɪɢʜᴛ*
*14-15 Aᴜɢ 2019*
*Wᴇᴅɴᴇsᴅᴀʏ & Tʜᴜʀsᴅᴀʏ*

✅7PM Rᴇɢɪsᴛᴇʀ
✅8ᴘᴍ Sʜᴀʀᴘ Gᴀᴍᴇ Oɴ

13-AUG DRAW (TUESDAY)

Rᴇɢɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ Fᴇᴇ: *RM200/Tᴇᴀᴍ*
(FREE JESSEY)

*Rᴀᴛɪɴɢ MUST Bᴇ Bᴀsᴇᴅ ᴏɴ*
*Lᴇᴀɢᴜᴇ Rᴀᴛɪɴɢs*

Format :
*Round Robin*
701-CRI-701 (OI/MO)

*Knock Out*
701-CR-701(OI/MO)

*FINAL*
701-CRI-701 (OI/MO)

*Terms & Rules:*
⭕ *Bᴜsᴛ Rᴀᴛɪɴɢ Aᴘᴘʟʏ*
⭕ *Hᴀɴᴅɪᴄᴀᴘ Aᴘᴘʟʏ*
⭕ *Oᴘᴇɴ Fᴏʀ SᴜᴘᴇʀLᴇᴀɢᴜᴇ Sᴇᴀsᴏɴ 4 Pʟᴀʏᴇʀs ONLY*

‼ Pʟᴀʏᴇʀs Aʀᴇ Rᴇsᴘᴏɴᴀɪʙʟᴇ ᴡɪᴛʜ Hɪs ᴏʀ Hᴇʀ Oᴡɴ Rᴀᴛɪɴɢ As Oʀɢᴀɴɪᴢᴇʀ Wɪʟʟ Oɴʟʏ Rᴇɢɪsᴛᴇʀ Tʜᴇ Pʟᴀʏᴇʀ ᴀᴛ Wʜɪᴄʜᴇᴠᴇʀ Hɪɢʜᴇʀ Rᴀᴛɪɴɢ. Lᴇᴀɢᴜᴇ ᴏʀ Cᴜʀʀᴇɴᴛ Cᴀʀᴅ Rᴀᴛɪɴɢ.

⭕ Pʀᴏᴘᴇʀ Aᴛᴛɪʀᴇ ɪs Rᴇǫᴜɪʀᴇᴅ

⭕ Oʀɢᴀɴɪᴢᴇʀ’s Dᴇᴄɪsɪᴏɴ ɪs FINAL

⭕ Rᴇɢɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ ɪs CLOSED 1 Dᴀʏ ʙᴇғᴏʀᴇ ᴛʜᴇ ᴇᴠᴇɴᴛ

⭕ Wɪɴɴᴇʀ ɪs ɴᴏᴛ Rᴇᴘʟᴀᴄᴇᴀʙʟᴇ ᴀɴᴅ Pʀɪᴢᴇs ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ Tʀᴀɴsғᴇʀᴀʙʟᴇ

🏆 *Pʀɪᴢᴇs:* 🏆

🥇*CHAMPION*🥇
RM2688 + Tʀᴏᴘʜʏ

🥈1sᴛ Rᴜɴɴᴇʀ Uᴘ🥈
RM1500 + Tʀᴏᴘʜʏ

🥉Jᴏɪɴᴛ 3ʀᴅ🥉
RM500 + Mᴇᴅᴀʟs

🏅Jᴏɪɴᴛ 5ᴛʜ🏅
RM150 + Mᴇᴅᴀʟs

*Mɪɴɪᴍᴜᴍ 32 Tᴇᴀᴍs ᴛᴏ Gᴀᴍᴇ Oɴ*

PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA SIPITANG 2019.

Steeltip tournament coming up! The PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA SIPITANG 2019, on 7th September, 2019, at SDC SRC SFI CAFE.

📢ATTENTION TO ALL DARTES🔊

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

PERTANDINGAN DART DOUBLE EVENT TERBUKA SIPITANG 2019

ANJURAN
SDC SRC SFI CAFE

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

🙋🏻‍♂Ent Fee: RM120

Untuk Team junior 18 tahun kebawah
*********************
🙍🏼‍♂Yuran RM80
🙎🏼Team Leadis RM100

🗒TARIKH: 07/09/2019 (SABTU)
🕐TIME:1pm (sharp)
🏪VENU:SFI SRC CAFE
SIPITANG

CHAMPION RM:1500 + TROFY
RUNNER UP: RM700 + TROPY
JOINT 3&4 RM:300 + TROPY
JOINT 5&8 RM150 + TROPY

Hadiah Sampingan

180-terbanyak🎁
171-terbanyak🎁
Check Bull-terbanyak🎁
High Score Check 121 Up⬆🎁
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Please contact:📱
Arjoe-012 8043012
Samion-0146973876
Cr@ukil-01 68818525
Yusri-019 5885553

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
🎊jom dartes kita kasi ramai2 sipitang double klu bukan dartes sapa lagi diabilang🎉

ROAD TO DLO TAIWAN.

Softip tournament coming up! The ROAD TO DLO TAIWAN, on 21st July, 2019 at 9 Darts Bistro.

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
*ROAD TO DLO TAIWAN*
( 13 September- 15 September)

*Venue: 9 Darts Bistro*
*Date: 21st July 2019 (Sunday) 1 day ONLY*
*Time: 6 PM Check In, 7 PM GAME ON*

Each team RM 120 ONLY

Champion:
2 x Returned ticket to Taichung
2 x night twin sharing room
2 x Doubles entrance fees at DLO Taichung

Rules and Regulation:
*Team Rating Max: 24
*No Handicap
*Open for Super League Season 4 Players ONLY
*Player rating as per League rating.
*Player is responsible for their own rating, if ORGANIZER receive complain with PROVE during or after game. The player will be DISQUALIFIED IMMEDIATELY WITH NO REFUND*
*ORGANIZER DECISION IS FINAL.

FORMAT:
BEST OF 3 TILL FINAL
701-CRI-701

ENQUIRIES:
Contact Mr. LIM KOK HAO @ 0162859179

If u wish to participate, please stated down LEAGUE NAME and RATING. Thank you for ur Co operation.

MINIMUM 24 TEAMS TO GAME ON.